Acupuntura per a la infertilitat masculina

Bones notícies pel què fa al tractament de la infertilitat masculina!concentracion-espermatozoides-468x199 Aquest estudi, publicat a la revista Andrologia al gener 2016, demostra que l’Acupuntura és eficaç quan hi ha varicocele i anomalies al seminograma (esperma escàs, poc mòbil i/o amorf) i que els seus resultats són comparables als del tractament quirúrgic (varicocelectomia) habitual.

Aquí teniu l’enllaç de l’abstract que us deixo traduit: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26791438

L’objectiu de l’estudi era avaluar l’efecte del tractament amb acupuntura sobre els paràmetres seminogràfics (anàlisi del semen) i les taxes d’embaràs en pacients homes amb infertilitat primària. Entre Gener del 2008 i Maig del 2010, 30 homes amb infertilitat primària (un any amb relacions sexuals sense protecció, parella dona sana) i varicocele, amb nivells hormonals normals i seminograma anormal, van ser distribuits aleatòriament en 2 grups. El Grup 1 va ser sotmés a una varicocelectomia subinguinal microscòpica, i el Grup 2 va ser sotmès a un tractament d’acupuntura amb sessions dos cops per setmana durant 2 mesos. Els dos grups van ser avaluats amb seminogrames als 6 mesos de finalitzar el tractament. De la mateixa manera, tots dos grups van ser evaluats en termes d’embaràs mitjançant trucades telefòniques i email. L’edat mitjana dels pacients va ser de 27’2, i els grups eren comparables pel què fa a l’edat (p=0.5442). La concentració espermàtica pre-tractament, la motilitat i les característiques morfològiques dels espermatozous eren similars en tots dos grups. La concentració espermàtica i la motilitat van millorar significativament en els dos grups després dels respectius tractaments. L’augment de la concentració espermàtica va ser superior en el grup que va rebre acupuntura comparat amb el grup que va rebre varicocelectomia (p=0.039). El manteniment d’aquest increment va perdurar fins a 42 mesos, i les taxes d’embaràs van augmentar en tots dos grups. Conclusió: El tractament amb Acupuntura en la infertilitat primària per varicocele amb anomalies seminogràfiques sembla ser efectiu i té resultats comparables als del tractament habitual mitjançant varicocelectomia.

CONTACTE