A propòsit d’un cas de Síndrome de Túnel Carpià tractat amb Acupuntura

El TÚNEL CARPIÀ és un corredor a la cara anterior, palmar o internaTunel Carpiano del canell, situat entre els ossos del carp i el lligament anular del carp.  Per aquest canal anatòmic hi passen els tendons flexors dels dits i el nervi medià.

El NERVI MEDIÀ és sensitiu i motor. Dóna sensibilitat als dits polze, índex, cor i meitat radial de l’anular, i motricitat als músculs de l’eminència tenar bàsicament.

Si per algun motiu augmenta la presió a la zona del túnel carpià, el nervi medià hi queda atrapat, lesionant-se i donant lloc a una sèrie de símptomes. És el que es coneix com el Síndrome del Túnel Carpià (STC). Es tracta de la neuropatia perifèrica per atrapament o compressió, de la mà, més prevalent i afecta predominantment a dones entre els 40 i 60 anys.

Les CAUSES que predisposen a augmentar la presió a la zona del túnel carpià són: congènites (anatomia estreta del canal), traumatismes o lesions prèvies del canell, algunes enfermetats endocrines (hipotiroidisme) i reumatològiques (artritis reumatoide), retenció de líquids durant l’embaràs i/o la menopausa i sobreús de la musculatura flexora de l’avantbraç (mecànics, dentistes, informàtics, massatgistes) amb mala ergonomia postural, entre d’altres.

Els SÍMPTOMES de presentació del STC més freqüents són: dolor, formigueig i entumiment de les mans, amb empitjorament nocturn. Si la lesió progressa pot arribar a atrofiar-se la musculatura de l’eminència tenar amb una pèrdua important de la funcionalitat de la mà.

El TRACTAMENT del què es disposa actualment és conservador en els graus lleus i moderats, i quirúrgic en els casos més severs i evolucionats. En els casos lleus i moderats s’utilitza una fèrula de descàrrega nocturna per evitar males posicions del canell durant les hores de son i mantenir el túnel alliberat el major temps possible. Això sol millorar les molèsties en un 80% dels casos aprox, tot i que l’evolució natural de la malaltia comporta un deteriorament progressiu. Existeix la possibilitat també de realitzar infiltracions locals de corticosteroides, amb un màxim de 3 infiltracions permeses. La opció quirúrgica (secció del lligament transvers) es reserva per als casos més evolucionats, però tampoc és garantia de resoldre per complet els símptomes.

És en aquest context que el tractament amb acupuntura resulta ser molt efectiu per al tractament del Síndrome del Tunel Carpià, especialment en els casos lleus i moderats, per tal d’evitar arribar a la cirurgia, i en els greus, quan la cirurgia no ha estat efectiva.

En el següent enllaç (articles) trobareu explicat un ESTUDI CLÍNIC ALEATORITZAT, realitzat a 64 pacients amb STC lleu i moderat, al 2012, on es demostren els beneficis de l’Acupuntura en l’abordatge d’aquesta patologia. Un dels dos grups va rebre tractament amb fèrula nocturna i falsa acupuntura (2 sessions per setmana durant 4 setmanes) i l’altre grup va rebre tractament amb fèrula nocturna i acupuntura real amb la mateixa freqüència. El grup que va fer tractament amb acupuntura real va presentar millors resultats pel què fa a la milloria subjectiva de la clínica i un increment més important en la velocitat de conducció nerviosa en l’electromiograma, que el grup que va rebre tractament amb falsa acupuntura, amb una diferència estadísticament significativa. Així, conclouen que l’Acupuntura seria una opció a considerar en el maneig del Síndrome del Túnel Carpià, en el què cap fàrmac a demostrat ser eficaç.

CAS: El què ha motivat la revisió del tema i aquesta entrada al blog han estat els bons resultats obtinguts després de 3 sessions d’Acupuntura (1 x setmana), a una pacient de 37 anys que ha passat per consulta aquest darrer mes i que venia per un STC bilateral. Referia una molèstia de 8/10 el primer dia de visita, amb formigueig constant, sensació d’inflor i inclús dolor a totes dues mans. Després de la primera sessió vam passar a un 2-3/10 d’intensitat dels símpotmes i, després de la segona, a un residual 0’5/10, referint-se a una lleu sensació que ja apareix només en moments puntuals de sobreesforç amb el canell,P_20160706_165221 havent desaparegut per complet la simptomatologia en el seu dia a dia habitual (passa força hores davant l’ordinador). Ahir vam fer una tercera puntura per acabar de reforçar.

Així, amb tres sessions d’Acupuntura, s’han calmat els símptomes, estalviant fàrmacs poc efectius, infiltracions i/o cirurgia. L’Acupuntura és, sense dubte doncs, una opció a tenir en compte en l’abordatge dels casos de Síndrome de Túnel Carpià.

Gràcies a la pacient per la confiança i pel permís per publicar la foto.

CONTACTE