MEDICINA, SALUT I VIDA

COM ÉS UNA SESSIÓ A LA CONSULTA D’ACUPUNTURA?

1a visita (1’30-2h): a la visita inicial, mitjançant una entrevista extensa i acurada, es fa un recull de tota la informació amb la que s’arriba a la sessió. Aquesta història clínica permet avaluar tant el motiu de consulta, com els hàbits de vida, l’estat general i específic de cada substància vital i de cada dinamisme, i les diverses influències presents en l’estat de salut actual del/la pacient. Des d’aquí, s’elabora l’orientació diagnòstica i el pla de tractament, que s’explica breument, junt amb les recomanacions d’estil de vida personalitzades per a cada cas. Llavors es procedeix a la puntura i el/la pacient roman uns 20 minuts amb les agulles col·locades, en un ambient tranquil. Passada aquesta estona es retiren les agulles i un cop acabada la sessió la persona pot seguir amb la seva activitat habitual.

Si és necessari, el tractament també pot incloure auriculoteràpia, moxibustió, electroacupuntura i/o ventoses, que són altres tècniques associades, complementàries a l’Acupuntura, així com recomanacions dietètiques generals des de la perspectiva de la medicina tradicional xinesa i suggerències d’algun tipus de suplementació natural.

Visites successives (1h): a les visites successives, es fa el seguiment de la resposta al tractament i, en funció d’aquesta, es reajusta allò necessari per tal de seguir encaminant-nos cap a l’objectiu terapèutic fixat en la primera visita. 

La durada del tractament o del procés terapèutic depèn de cada cas: del què s’ha de tractar, de la resposta individual al tractament, de l’adhesió als canvis d’estil de vida suggerits, del moment vital en què es troba la persona quan acut a visitar-se… Cada cas és valorat i tractat des de la seva particularitat, per arribar a assolir un estat de salut global, en què el/la pacient se’n senti protagonista actiu/va, informat/da i empodera/da.

Per complementar el tractament amb les agulles existeixen una sèrie de tècniques coadjuvants que poden usar-se soles o en combinació:

  • La Moxibustió consisteix en aplicar calor als punts d’acupuntura utilitzant cigars aglomerats de plantes seques com l’artemisa vulgaris.
  • L’Auriculoteràpia o Auriculopuntura consisteix en col·locar les agulles o elements de pressió a l’orella, als anomenats punts auriculars, que són un sistema reflexe.
  • L’Electroacupuntura consisteix en l’aplicació de corrent elèctric de baixa intensitat quan estan col·locades les agulles d’acupuntura.
  • Les Ventoses són uns vasos que s’apliquen sobre la pell a diferents zones del cos fent el buit per a mobilitzar i estimular la zona a tractar.
  • Les microsagnies són petits sagnats provocats per la punció repetida i ràpida d’agulles filants a zones concretes del cos, s’usa habitualment per alliberar calor.

PREGUNTES FREQÜENTS

S’utilitzen agulles estèrils, d’un sol ús, que segueixen la Normativa Europea (CE) per evitar qualsevol tipus de contagi. Són agulles denses (no buides) perquè no s’injecta cap tipus de substància amb elles. També s’usen boletes adherents o agulles semipermanents per a l’Auriculoteràpia, cigars d’Artemisa per a la Moxibustió i ventoses de vidre.

Tothom pot rebre tractament amb Acupuntura. Hi ha algun tipus de medicació que pot reduir-ne mínimament els efectes i és bo comunicar si s’està rebent tractament antiagregant o anticoagulant per fer tot el possible per evitar hematomes. Però no està contra-indicada en cap cas, l’Acupuntura sempre juga a favor.

 Els efectes secundaris són lleus i molt poc freqüents si la tècnica l’aplica un professional format adequadament i es prenen les mesures necessàries per evitar-los. Entre ells els més habituals poden ser petits hematomes, sensació d’agulla o formigueig després de la puntura, lleuger mareig o cremada (si s’usa la moxa). De totes maneres el risc és molt baix i de tots ells se n’informa durant la primera visita mitjançant el consentiment informat.

L’agulla d’acupuntura és molt més fina que les agulles de vacunació o d’extracció sanguínia. Quan penetra a la pell, segons la sensibilitat al dolor de cada persona (molt variable) i l’habilitat de qui puntura, es pot notar més o menys la punxada però en cap cas es tracta d’un dolor intens, seria equivalent a la picada d’un mosquit. Un cop l’agulla és al seu lloc, sí que se n’ha de notar la seva presència i les sensacions descrites són diverses: una calor, una petita corrent, un formigueig, un pes, una picor… Aquesta sensació pot obtenir-se també manipulant l’agulla si és necessari, i al llarg dels 20 minuts que el pacient roman amb les agulles inserides pot anar reduint-se i acabar desapareixent.

Al ser les agulles d’acupuntura tan fines i realitzar-se la punció de manera molt suau, la sensació dolorosa queda molt reduida. Les persones amb aprehensió a les agulles ho heu de comentar per fer un tractament desensibilitzador, reduir l’angoixa i gaudir dels efectes relaxants inherents a la pròpia puntura.

La majoria de tractaments requereixen de vàries sessions, ja que l’efecte de l’Acupuntura és acumulatiu i s’autopotencia. Depenent de la patologia a tractar i de la resposta del pacient s’ajusta i es personalitza la durada del tractament.

 No tothom respon igual al tractament amb Acupuntura, hi ha persones que noten efectes des de la primera sessió i d’altres que en necessiten algunes més per començar a percebre milloria. També depèn de la patologia a tractar.

 Seria convenient portar, a la primera visita, les darreres exploracions complementàries que s’hagi fet, en relació al problema de salut que ve a tractar-se (analítiques, radiografies, ressonàncies magnètiques, informes d’especialistes) per poder fer un abordatge el més integral possible. De totes maneres, el sistema mèdic en el que rau l’Acupuntura disposa de mecanismes propis per obtenir la informació rellevant del quadre clínic que presenta el pacient i si manqués alguna informació es demanaria.

L’Acupuntura no només es pot fer sinó que està especialment indicada durant la gestació ja que hi ha molta medicació que no es pot prendre durant aquest període. Al tractar-se d’una medicina natural és molt bona opció i a més ha demostrat ser eficaç en patologia específcia de l’embaràs com poden ser lumbàlgies, nàusees i vòmits, epigastràlgia i recol·locació fetal en presentació de natges. Només hi ha alguns punts que cal evitar.

Pot succeïr, en algun cas, que després de les primeres sessions es noti un cert empitjorament. Això és degut a l’evolució oscil·lant del procés de restitució de la salut, i a l’efecte acumulatiu i autopotenciador de l’Acupuntura. Posteriorment s’inicia una millora de la simptomatologia que sol ser estable al llarg de les sessions que segueixen.

Sí, és normal, i indica que s’ha fet una correcta estimulació del punt. Aquesta sensació sol desaparèixer en 4-8h.

L’Acupuntura ha demostrat ser efectiva també en animals (gossos), així que el seu efecte no depèn del grau de fe o creença que s’hi tingui. D’altra banda, l’efecte placebo és present en qualsevol relació terapèutica, sigui en Medicina Occidental o en Acupuntura, així que cal conèixer-lo per dirigir-lo sempre a favor de la salut del pacient. El que sí és necessari és una bona predisposició inicial a generar canvis en un mateix i d’alguna manera confiar en les mans que ofereixen un sistema diferent de veure, entendre i restituir els mecanismes de salut i de la vida.

CONTACTE