El De-Qi

El De-Qi és com s’anomena l’assoliment correcte del punt d’acupuntura al moment de punturar. Té a veure amb la precisió, l’encert, la tècnica acurada, l’atenció, la presència, la sincronia… en resum, amb la virtud de desnuar l’entrellat que es manifesta i revela com a símptoma en el pacient.Les sensacions corporals que acompanyen el De-Qi són diverses, tant pel pacient com pel terapeuta. I les correlacions a nivell de neuroimatge i d’altres registres de variables fisiològiques són també múltiples. De tot això en parla aquest article (deqiacupuncture) de l’Escola d’Acupuntura, Moxibustió i Tuina de la Universitat de Medicina Xinesa de Beijing, del que transcric algunes idees clau.

aguja-de-la-acupuntura-40606541

-El De-Qi és descrit habitualment pels pacient com suan (dolor, inflamació), ma (formigueig, adormiment), Zhong (pesadesa) i Zhang (plenitud, presió, distensió).

-El De-Qi és sovint percebut pels acupuntors com una sensació de compresió de l’agulla.

-El De-Qi no és causat per l’estimulació directa d’una fibra nerviosa; més aviat és una resposta fisiológica del sistema nerviós central i perifèric independent del contacte directe amb les fibres nervioses.

-L’assoliment del De-Qi en els punts d’acupuntura provoca respostes corticals clarament diferents que les provocades per punts de NO acupuntura.

-El De-Qi té un efecte diferent en el sistema nerviós central depenent de quin punt d’acupuntura es punturi.

-L’arribada del De-Qi frena l’activitat del sistema nerviós simpàtic i regula positivament l’activitat parasimpàtica.

-Registres d’electroencefalograma també demostren canvis únics en l’activitat cerebral a l’arribada del De-Qi en els punts d’acupuntura verum.

-Igualment, demostrada està la correlació en la resposta del sistema límbic amb l’arribada del De-Qi en punts d’acupuntura verum, gràcies a nombrosos estudis amb ressonància magnètica funcional

CONTACTE