Pels mals de cap, compta amb l’Acupuntura!

13269334_127659647652711_1864053166_nLa cefalea o mal de cap és un altre dels motius de consulta freqüents al nostre medi. Fins al 95% de nosaltres n’haurem patit algun, en algun moment de la nostra vida. Sembla doncs, que sí o sí, la vida comporta mals de cap.

Avui us comparteixo dos enllaços que parlen sobre estudis relacionats amb el tractament amb Acupuntura en el cas de la Migranya (el primer) i en el cas de la Cefalea tensional (el segon).

En el primer, sobre MIGRANYA (pubmed), s’explica un assaig clínic aleatoritzat en què, després de 8 setmanes de tractament amb Acupuntura, les disminucions en l’escala visual analògica (EVA) del dolor són majors i es correlacionen amb una major àrea cerebral analgèsica activada (RM funcional) en el grup tractat amb Acupuntura real versus el grup tractat amb punts falsos.

El segon comenta la darrera revisió sistemàtica Cochrane del 2016, pel què fa a CEFALEA TENSIONAL (acupuncture-valuable-for-treating-tension-headache) i Acupuntura. A destacar els resultats similars d’un parell d’estudis d’alta qualitat en què un 48% dels pacients que reben analgèsia convencional + Acupuntura, redueixen a més de la meitat la freqüència de les cefalees; mentre que aquest percentatge és només del 17% en el grup dels pacients tractats únicament amb els fàrmacs convencionals. Si es compara l’Acupuntura real amb la falsa Acupuntura, un 52% dels tractats amb Acupuntura real baixen a la meitat els episodis de cefalea tensional, mentre que del grup tractat amb Acupuntura falsa, un 43% aconsegueixen reduir a la meitat el número d’episodis (veure limitacions). Finalment, una altra conclusió que s’extreu de la Revisió és que al cap de sis mesos, els efectes de l’Acupuntura real en el tractament de la Cefalea tensional solen persistir.

Així doncs, si pateixes algun tipus de mal de cap, sigui quin sigui, o bé tant de número te n’ha fet venir algun, no dubtis en venir a consultar. Des de la perspectiva de la Medicina Xinesa, l’abordatge s’amplia i el ventall de possibles solucions també.

CONTACTE