Emergències i Acupuntura

Coincidint amb la propera estrena a TV3 de la sèrie Emergències, fa poc he recordat l’experiència que va portar a publicar un article a la Revista Internacional de Acupuntura, al 2011, a una ex-companya de màster, la Dra Amagoia Fernández.

L’article portava per títol Reanimación Cardiopulmonar y Du-26.  

Després d’una breu i concisa introducció sobre el Vas Gobernador dumai o Dumai i les seves funcions supervisores, i del punt Du-26 o Renzhong, traduit com a “centre de l’home” o “centre de la persona”, passava a presentar el cas.

Es tractava d’una dona de 54 anys que després de patir un infart agut de miocardi (IAM) havia entrat en fibrilació ventricular (FV) i aturada cardiorespiratòria, a la Unitat Coronària on la meva companya es trobava treballant com a anestesiòloga. Es van iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) avançada amb 20 desfibrilacions, després de les quals es remuntava a ritme sinusal però als pocs segons tornava a recaure a taquicàrdia ventricular (TV) i després ràpidament a FV. Finalment va entrar en dissociació electromecànica (DEM) o activitat elèctrica sense pols.

Després de 65 min de RCP avançada persistia la DEM, pel què p_20160912_112525es va decidir no continuar  amb les maniobres. En aquell moment, es va realitzar una digitopresió intensa sobre Du-26, estimulant fermament amb l’ungla del dit índex. Als pocs segons, s’evidencia un canvi de ritme al electrocardiograma, passant de DEM a FV (desfibrilable). Al cesar la digitopresió, als 3 segons, torna a caure en DEM. Es repeteix la digitopresió sobre Du-26 i reapareix la FV. Es repeteix un tercer cop l’estimulació manual del punt i aprofitant la FV induida per la mateixa, s’aconsegueix desfibrilar amb èxit a la pacient, apareixent un ritme nodal, compatible amb la vida, i repareixent la circulació espontània.

Acaba l’article amb la discusió del cas. El punt Du-26 està descrit com a punt de reanimació,  de reavivació de la consciència, utilitzat més habitualment en casos de pre-lipotímia (sensació de mareig abans del desmai). Comenta que hi ha alguns articles publicats sobre l’eficàcia de Du-26 en RCP en veterinària. I altres articles que mencionen l’ús de l’Acupuntura en situacions d’emergència com la bradicàrdia i el xoc, en  persones. El punt R-1 Yongquan és un altre dels punts utilitzats en aquests casos.

L’Acupuntura s’utilitza per tractar múltiples problemes de salut i en escasses ocasions es pensa en ella en situacions crítiques que necessàriament requereixen una inmediata actuació mèdica “occidental”. Extreure conclusions d’un sol cas és agosarat, però com sempre, podria considerar-se la complementarietat d’una i altra medicines. Incloent els que podríem anomenar “punts d’emergència” als protocols de RCP, l’objectiu seria millorar i optimitzar la supervivència de certs pacients crítics.

CONTACTE