Dualitat Cor-Ment. Apunt sobre la visió des de la Medicina Clàssica Xinesa

En Medicina Clàssica Xinesa el terme que engloba les funcions mentals que la psicologia d’Occident atribueix al Cervell (Consciència, Inteligència, Pensament, Emocions, Son) és el concepte “Shén”.

Com sempre, la riquesa dels caracters xinesos fa que la traducció de Shén en paraules, ens quedi curta i es perdin molts matisos. Segons T.Kaptchuck “Shén és la consciència que brilla en els ulls quan estem verdaderament desperts”. Un despertar que fa referència a l’element espiritual que igualment porta implícit el terme, lligat a la visió taoista de la vida i a allò compartit i immutable en nosaltres i l’univers, el “Yuan Shén”.                                            

Per acabar de matisar el concepte, explicar que segons la Medicina Clássica Xinesa, el “Shén”, amb les seves components mentals, emocionals i espirituals, en l´ésser humà s’allotja en el Cor. I, des d’aquí, arrelant-se a la Sang de Cor es distribueix i arriba a tot l’organisme, banyant de “Shén” cada cèl·lula. És per aquest motiu, que molts caracters xinesos que tenen a veure amb funcions mentals i intelectuals, contenen el sinograma “Xin” (cor).

CONTACTE