DOLOR: Què fa l’Acupuntura?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El dolor va ser definit per la IASP (International Association for the Study of Pain) al 1979 com aquella experiència sensorial i emocional desagradable, associada a una lesió tissular o que és descrita com produïda per la lesió esmentada.

Si anem a l’etimologia del radical -àlgia, usat en medicina per “dolor de” (neur-àlgia, abdomin-àlgia, lumb-àlgia), veiem que significa “qualitat de (-ia) dolor, tristesa (algos)” (nost-àlgia, dolor del viatge, de sentir-se lluny de la pàtria o dels amics). Aquí ja no necessàriament es vincula el dolor a una lesió tissular.

I en medicina xinesa existeixen diferents sinogrames per referir-se al dolor, segons a quina qualitat del dolor ens referim: dolor o patiment físic, emmalaltir, pena o aflicció, dolor lleu, punxada, fer mal, entre d’altres.

Així doncs no és fàcil trobar una adequada i completa definició de dolor, però tots coincidirem que l’experiència dolorosa és quelcom personal i que abarca diferents dimensions de l’individu: física, emocional, familiar-social i espiritual. Totes elles, esferes que es veuen alterades quan el dolor apareix i totes elles, alhora, possibles fonts de dolor.

Al 2003, l’estudi Pain in Europe va determinar una prevalença de dolor crònic a Europa del 19%. A Catalunya, en una enquesta realitzada al 2006 a majors de 65 anys, el 71’4% referien patir dolor d’una durada superior a 4 mesos i en més de 4 regions del cos. Així, el dolor constitueix un dels principals i més freqüents motius de consulta en l’Atenció Primària i, malauradament, en més d’un 30% del casos no s’aconsegueix controlar adequadament amb els tractaments convencionals.

Com ja sabeu, l’Acupuntura està avalada per la OMS en el tractament del dolor, sent una medicina natural que no presenta els efectes secundaris perjudicials de molts dels fàrmacs usats actualment en aquests casos.

4628719703_474a7fdf07-300x213L’estudi que us comparteixo (pain), d’ara fa un any de la revista Neuroimage Clinics, investiga els canvis en els circuits corporals del dolor que es produeixen amb el tractament amb Acupuntura. A través de tècniques de neuroimatge, s’observa que els circuits perifèrics i les àrees cerebrals implicades en la cronificació del dolor es veuen modificades després de les sessions d’Acupuntura. Així, l’activació continuada del circuit nociceptiu s’interromp, les àrees cerebrals d’atenció al dolor es desactiven i el component emocional també fa un reset que permet re-actualitzar la “memòria” dolorosa. El resultat de tot plegat és una disminució del dolor present i la reversió de l’estat de cronificació del mateix.

Amb això, i el treball conscient/inconscient que es realitza durant la visita, gràcies a l’abordatge holístic que ens permet fer la medicina xinesa clàssica per la seva manera d’interpretar-nos, els resultats del tractament del dolor, solen ser molt satisfactoris. No ho dubteu i veniu a provar-ho!

CONTACTE