Acupuntura i Herpes Zoster

L’Herpes Zoster és una patologia relativament freqüent que consisteix en una erupció vesicular sobre una base eritematosa, característicament molt molesta i dolorosa. Es deu a la reinfecció i/o reactivació, en estats de deficiència immunitària, del virus de la Varicel·la-Zoster, que roman inactiu allotjat en els ganglis nerviosos un cop passada la Varicel·la.

Per la localització nerviosa del virus, la lesió es distribueix metamèricament (d’aquí que es conegui com “la culebrilla”) i és de característiques neuropàtiques: intens, punxant, coent, pruriginós, irritant, i és de difícil control amb els analgèsics i antiinflamatoris convencionals.

Per aquest motiu, sovint cal afegir al tractament antivíric (Aciclovir, Valaciclovir), analgèsic (Paracetamol, Opiacis) i antiinflamatori (AINEs) algun tipus de fàrmac relatiu al sistema neurològic: anticonvulsivants (Gabapentina, Pregabalina) i/o antidepressius (Amitriptilina, Nortriptilina). Tot i aquest complexe abordatge farmacològic, no exempt d’efectes secundaris, en molts casos el dolor no remet i fins i tot pot cronificar-se i perpetuar-se més enllà de la desaparició de les lesions cutànies (neuràlgia post-herpètica).

Per tot això, sembla necessari buscar altres opcions terapèutiques que puguin resultar útils en el tractament del dolor herpètic sever. L’Acupuntura és una d’elles i hi ha algun estudi que demostra la seva eficàcia en l’abordatge del dolor neuropàtic en la fase aguda -paral·lelament, veureu que en el grup tractat amb acupuntura la incidència d’aparició de neuràlgia post-herpètica va ser significativament menor que en grup tractat farmacològicament- (Acupuntura en el dolor agut per Herpes Zoster) . Pel què fa a l’eficàcia de l’acupuntura en el tractament de la neuràlgia post-herpètica, una revisió sistemàtica recent conclou que no hi ha evidència suficient i que falten estudis de bona qualitat. (Acupuntura i Neuràlgia post-herpètica)

Recentment he tingut l’ocasió de tractar una pacient amb un herpes zòster força extens a la natja (de 2-3 dies d’evolució) i la seva visió subjectiva dels efectes del tractament amb acupuntura en la fase aguda queden aquí resumits:

“Abans de la sessió d’acupuntura em notava tota la zona de l’herpes com encesa, cremant, amb zones amb molta picor; ahir, ja amb les agulles posades vaig notar un clar alleujament i aquest matí quan m’he llevat només recordo que tinc l’herpes quan m’assec, que em tiba la pell i em molesta, però de cremor i picor, res de res.” (NF)

Així doncs, penseu en l’Acupuntura per alleujar el dolor agut i el desconfort que causa l’aparició d’un Herpes Zoster.

CONTACTE