Acupuntura i Fibromiàlgia

FMGLa fibromiàlgia és un desordre multidimensional, de causa desconeguda, que afecta el 2-5% de la població espanyola, predominantment a dones. Des de la perspectiva de la medicina occidental, i explicant-ho de manera senzilla, diríem que les pacients amb fibromiàlgia tenen afectada la part del sistema nerviós que gestiona la percepció i interpretació de l’estímul dolorós. Com a conseqüència es deriven una sèrie de limitacions funcionals i una disminució de la qualitat de vida importants. Tot sovint s’acompanya de quadres depressius de l’estat d’ànim. El tractament farmacòlogic actual és  ineficaç en l’eliminació completa de la simptomatologia i a més comporta  molts efectes secundaris negatius.

L’Acupuntura, aplicada amb tractaments individualitzats, ha demostrat ser eficaç pel què fa a la disminució de la intensitat de dolor percebut i a la milloria de la funcionalitat i la qualitat de vida, respecte tractaments placebo, persistint aquest efecte beneficiós al cap d’un any d’haver rebut el tractament. Així mateix, ha demostrat tenir millors resultats que molts dels fàrmacs que s’utilitzen actualment per a l’abordatge d’aquesta patologia.

Aquí us deixo l’article del 2016, publicat per l’equip del Dr Jorge Vas, on s’explica l’estudi científic (de molt alta qualitat metodològica tenint en compte les limitacions inherents) que porta a afirmar l’efectivitat del tractament amb Acupuntura per a les pacients amb Fibromiàlgia.

Llegir article: http://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-6215-12-59

CONTACTE