Com és una sessió d’Acupuntura?

DSCF5786PRIMERA VISITA
El primer dia de visita, des d’una visió holística i integral, mitjançant una entrevista clínica acurada i l’examen dels polsos i de la llengua, s’estableix un diagnòstic. Aquest procediment sol durar uns 60 minuts. Posteriorment s’estableix i s’explica el plantejament terapèutic, es signa el consentiment informat i es procedeix a la puntura. Un cop punturat, el pacient roman uns 20 minuts amb les agulles col·locades, en repòs i en un ambient tranquil. A més de la inserció de les agulles, també és possible la utilització de moxes, ventoses, electroacupuntura i auriculoteràpia per complementar el tractament.

VISITES SUCCESSIVES
La majoria de tractaments precisen de més d’una sessió d’Acupuntura. La freqüència i durada del tractament s’individualitza segons la patologia a tractar i la resposta del pacient. Les visites successives solen durar uns 45-50 minuts i s’articulen a partir de l’evolució que presenta el pacient.