L’Herpes Zoster és una patologia relativament freqüent que consisteix en una erupció vesicular sobre una base eritematosa, característicament molt molesta i dolorosa. Es deu a la reinfecció i/o reactivació, en estats de deficiència immunitària, del virus de la Varicel·la-Zoster, que roman inactiu allotjat en els ganglis nerviosos un cop passada la Varicel·la. Per la localització […]

En Medicina Clàssica Xinesa el terme que engloba les funcions mentals que la psicologia d’Occident atribueix al Cervell (Consciència, Inteligència, Pensament, Emocions, Son) és el concepte “Shén”. Com sempre, la riquesa dels caracters xinesos fa que la traducció de Shén en paraules, ens quedi curta i es perdin molts matisos. Segons T.Kaptchuck “Shén és la […]

Aquests dies enrera he publicat una sèrie de 4 articles sobre l’alternativa que representa l’Acupuntura respecte al sistema sanitari patriarcal que impera actualment. Sent conscient que es tracta d’un problema estructural (social i cultural) i que s’usi la medicina que s’usi, si es fa en un sistema “malalt”, tenim números de seguir “malalts”, sí que […]

En el llibre Mujeres invisibles, Carme Valls fa un repàs profund i exhaustiu sobre com la mirada esbiaixada del sistema mèdic actual contribueix a mermar l’harmonia i la salut femenines. Comenta que és del tot indispensable visibilitzar els condicionants educacionals/culturals (androcentrisme), biològics (diferències entre sexes), psicològics, laborals i vitals (context personal, social) a l’hora d’avaluar […]

Per escriure aquest tercer post en relació a Salut i Gènere, Acupuntura i Feminisme m’he ajudat de diversos articles publicats a la revista-dossier Feminismes, de Crític, a finals del 2017. Com vam veure en l’escrit anterior, les dones estan molt menys estudiades mèdicament que els homes en patologies tan rellevants com la cardiovascular. Si això […]

La primera part d’aquest segon escrit sobre salut i perspectiva de gènere està basat en l’article del dia 04 de març del 2018, publicat al diari Crític. Planteja 5-dificultats-que-troben-les-dones-en-una-sanitat-pensada-pels-homes Parla sobre la invisibilització de les dones en els estudis mèdics. Aquests estudis són els que es realitzen per comprovar l’eficàcia dels tractaments, bàsicament farmacològics. Tot i […]